Telefon: 507 533 064 Adres sklepu: Wejherowo 84-200, ul. 12 Marca 250
Telefon: 507 533 064 Wejherowo 84-200, ul. 12 Marca 250

PROCEDURA ZAMÓWIENIA ALKOHOLU

Alkohol- towar przeznaczony do spożycia zawierający więcej niż 0,5% alkoholu etylowego, dostępny Sklepie Internetowym, mogący stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Alkoholu udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu.

Pełnomocnik - osoba, której Klient udzielił pełnomocnictwa do odbioru w jego imieniu Alkoholu ze Sklepu i/lub też zapłaty za Alkohol.

W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej, należy dokonać wyboru Alkoholu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodanie wybranego Alkoholu do Koszyka. Skuteczne dodanie powoduje, iż w zakładce Koszyka zmienia się wskaźnik Alkoholu na liście Zamówienia.

W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz Alkoholu. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

Po potwierdzeniu wyboru Alkoholu, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia formę przesyłki Zamówienia, formę płatności oraz adres i dane do wysyłki.

Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

przedmiotu zamówienia,

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów, w tym wynagrodzenia Pełnomocnika z tytułu odbioru i przekazania Alkoholu Klientowi, jeśli Klient zdecydował się skorzystać z jego pośrednictwa oraz dodatkowych kosztów, (jeśli występują),

wybranej metody płatności,

czasu i sposobu działania Pełnomocnika.

Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Sprzedawcy poprzez uaktywnienie przycisku „Kupuję i płacę”.

W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku „Kupuję i płacę” istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu. Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Alkoholem poprzez bezpośredni, niezwłoczny kontakt ze Sprzedawcą.

W celu wysłania Zamówienia do Sklepu Internetowego konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z MadeInKaszebe Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie, przy ul. Wałowa 1A/6 Umowy sprzedaży w Sklepie Internetowym, zgodnie z treścią Regulaminu.

Składając Zamówienie, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży wybranych przez siebie Alkoholi, na warunkach wskazanych przez niego w Zamówieniu. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie tej oferty przez Sprzedawcę, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia warunków Zamówienia, wysyłanych w wiadomości elektronicznej przez Sprzedawcę na adres e-mail podany przez Klienta w Zamówieniu.

Czas Realizacji Zamówienia wynosi do 5 (słownie pięciu) Dni Roboczych. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po:

płatność przy odbiorze – po zawarciu Umowy Sprzedaży

przelew bankowy – po zaksięgowaniu wpłaty przez Sprzedawcę.

płatność przez PayU – po potwierdzeniu otrzymanym przez Sprzedawcę od operatora płatności.

Po ww. Czasie Realizacji Zamówienia, Alkohol wydawany jest przewoźnikowi.

Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Akceptując Regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w złożonym Zamówieniu dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawartej umowy – zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Akceptując Regulamin, Klient oświadcza, że zapoznał się z Klauzulą Informacyjną w zakresie przetwarzania jego danych osobowych w myśl przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zapraszamy
do naszego sklepu

84-200 – Wejherowo, 12 Marca 250
Rynek w Wejherowie

Zobacz jak dojechać

Nasze porady i aktualnośc

Przeczytaj nasze wartościowe artykuły i poradniki, aby znaleźć przydatne informacje.

Made In Kaszebe

Dzãka, czyli dziękuję po naszemu. Skoro tutaj jesteś, to znaczy, że albo
interesuje Cię nasz region, albo jesteś głodny – nie mogłeś trafić lepiej!

Dlatego dziękujemy, że nas odwiedziłeś i chcesz się dowiedzieć,
co my tutaj robimy. Każdy z nas ma w swojej pamięci smaki, których
nigdy nie zapomni.

Smaki, które przywołują nas myślami do
dzieciństwa. My, Kaszubi, mamy mnóstwo takich wspomnień, które
zamiast trzymać w pamięci, wolimy widzieć na talerzu!

Czytaj więcej
Skontaktuj się z nami

Newsletter

Raz w miesiącu będziemy Cię informować
o zbliżających się wydarzeniach.
Dołącz do naszych subskrybentów!
Zapisz się
0

Zaloguj lub zarejestruj się :)

Wprowadź swój adres e-mail:


Jeżeli nie masz jeszcze konta to wpisz powyżej swój adres e-mail.

Utowrzysz je szybko w kolejnych krokach.

Możesz też użyć swojego konta społecznościowego:
Zaloguj przez Facebook
btn_google_dark_normal_ios Created with Sketch. Zaloguj przez Google
Witaj!

Wprowadź swoje hasło

Rejestracja